Ing. Vladimír Bodnár

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín

Sídlisko Lúčna 824/22, 093 01 Vranov nad Topľou

Kancelária: ul. M.R.Štefánika 138, Vranov nad Topľou

e-mail: rraz@mail.t-com.sk

tel.: 0918 528 450
057 4422821

rra-zemplin.sk