Folklórny súbor Vranovčan

V roku 1968 bol založený amatérsky folklórny súbor VRANOVČAN. Vo svojej činnosti sa od svojho vzniku zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti východoslovenského regiónu. V posledných rokoch sa výrazne zmenila umelecká tvorba súboru. Prostredníctvom ucelených umeleckých programov prináša divákom hlbší pohľad na pálčivé témy spoločnosti. Prvým takýmto programom bolo v roku 2013 tanečné divadlo „Čierno-Biely Svet“. Príbeh lásky plný smiechu a sĺz poukázal na potrebu tolerancie spolunažívania majority s minoritou v každej rozdelenej spoločnosti. V roku 2016 vzniklo ďalšie ocenené dielo Z-B-O†H-O-M ako posolstvo hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme –
k ľudskému životu.

Kroj používaný vo folklórnom súbore Vranovčan

FS VRANOVČAN od svojho vzniku pracuje nepretržite. V jeho radoch sa vystriedalo vyše 1 600 mladých ľudí. Týchto viedlo viacero choreografov, ako prvý Jozef Hlaváč. Najdlhšie ho viedol Štefan Kocák a v súčasnosti je jeho šéfom Mgr. Peter Kocák. Súbor uskutočnil vyše 1700 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch, slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Absolvoval 93 zahraničných zájazdov v 22 štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky, na ktorých uskutočnil viac ako 400 vystúpení. Na týchto zájazdoch dostal aj viacero ocenení.
Na celoštátnych súťažiach folklórnych súborov v rôznych kategóriách (bloky, choreografie, súťaž sólistov tanečníkov) získal významné celoslovenské ocenenia za tance Verbunk, Prebudenie, Vasiľovo cifry, Dupľovanú, Krucenu, Parchovenský čardáš, Starodávna krucena.
V náročnej celoštátnej speváckej súťaži Grand Prix hudobného skladateľa
Svätozára Stračinu súbor získal jednu z hlavných cien. V roku 2002
na celoštátnej súťaži choreografií zvíťazil v obidvoch vypísaných kategóriách a tak sa stal dvojnásobným laureátom súťaže, čo sa predtým
v histórii tejto súťaže nepodariložiadnemu folklórnemu súboru
na Slovensku. V roku 2008 opäť získal 1. miesto v kategórii komorných choreografií (Zemplínski čerkani, cifrovani a čapašovi čardaš – Šaffov tanec).
Ďalším skvelým úspechom je 2. miesto v kategórii komorných choreografií za tanec „U Finticoch na tancu“ na celoštátnej súťaži choreografií v roku 2012. Súbor vydal 4 hudobné CD nosiče, 2 DVD disky a dve audiokazety
s pesničkami a tancami z okolia Vranova nad Topľou. Niekoľkokrát vystupoval v Slovenskej televízii. V rôznych reláciách sa predstavil aj v Slovenskom rozhlase. V roku 2002 vydal ZBORNÍK ĽUDOVÝCH PIESNÍ
z okolia Vranova nad Topľou. V roku 2008 pri príležitosti 40. výročia založenia súboru vydal monografiu činnosti od jeho založenia pod názvom FOLKLÓRNY SÚBOR VRANOVČAN.

V súčasnosti má súbor 65 členov. Tvorí ho vyvážená hudobná zložka, dievčenská spevácka zložka a tanečná zložka, v ktorej účinkuje 40 mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých členov tento kolektív mladých ľudí existuje a svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia. V tomto roku svoju 50-tku oslávili programom „Pejdzešat“ za účasti všetkých generácií Vranovčanu.
Súbor ponúka ucelené vystúpenia, ale aj kratšie programy na slávnosti,
ale aj plesy, súkromné podujatia a podobne podľa dohody.

Folklórny súbor Vranovčan

Súbor má svoje sídlo na Staničnej ulici vo Vranove a kontaktovať ho môžete:
e-mail: vranovcan@vranovcan.sk,
tel.: 0903 974658,
nájsť na www.vranovcan.sk alebo FB: vranovcan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *