Ženská spevácka skupina Soľanske nevesty

V septembri 2016 vznikla v obci Soľ ženská folklórna spevácka skupina Soľanske nevesty. Účinkuje v nej 10 žien
za hudobného sprievodu bratov Medvecových. Vedúcou skupiny je Anna Česláková. Hlavnou náplňou speváckej skupiny je spievať ľudové piesne pre rozveselenie mladých i starších. Jej členky majú jedno spoločné – lásku k ľudovým zvykom, tradíciám a k ľudovému spevu. O tom, že ich nadšenie z folklóru je veľké svedčí aj fakt, že za svojho krátkeho účinkovania sa SOĽANSKE NEVESTY prezentovali na mnohých kultúrno-spoločenských akciách v obci,
ale aj v okolí. V júni tohto roku sa zúčastnili Okresnej súťaže hudobného folklóru dospelých v Banskom pod názvom „ROZTOKY 2018“. Spevácka skupina SOĽANSKE NEVESTY sa tejto súťaže zúčastnila po prvýkrát a v kategórií spevácke skupiny si vyspievali BRONZOVÉ PÁSMO. Zúčastnili sa
aj na Furmanských pretekoch v Matiaške ako aj folklórnych slávností v Sačurove, kde sa mali možnosť prezentovať spolu
s ďalšími folklórnymi speváckymi súbormi. Dňa 24. septembra 2018 sa spevácka skupina zúčastnila aj na XV. ročníku súťažnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých
v Michalovciach pod názvom „SRDCE AKO DAR“. V kategórií speváckych skupín sa umiestnili na vynikajúcom 3. mieste. Stretávajú sa pravidelne každý štvrtok o 18,00 hod v svojej miestnosti v Dome služieb.
Vedúcou skupiny je Anna Česláková.

ŽSK Soľanske nevesty

Kontakt:
Anna ČESLÁKOVÁ – vedúca skupiny,
tel.: 0907 463 381

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *